Make your own free website on Tripod.com

Sekolah Rendah Islam ABIM Pusat (SERI)

MOTO SERI

"Pembentukan Insan Soleh"

 

 

 

laman web utama abim :

http://www.abim.org.my/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKA

 

Badan ini di kenali dengan nama Badan Keluarga Sekolah Rendah Islam ABIM, atau ringkasnya BAKA SERI.

Maksud dan Tujuan BAKA SERI diwujudkan :

Mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid di sekolah ini.

Membantu dan menambahkan usaha sekolah bagi memenuhi kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan kebendaan murid dalam kegiatan-kegiatan mereka.

Mewujudkan ukhuwah serta wahdatul-fikr di kalangan ibu bapa dan guru.

Membolehkan ibubapa dan guru di sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pelajar pada amnya.

Memberi peluang kepada ibubapa dan guru di sekolah berunding antara satu dengan yang lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pelajaran anak-anak mereka pada amnya.

 

Tujuan BAKA SERI diwujudkan.

Menentukan supaya murid di sekolah memperolehi faedah maksimum daripada kemudahan-kemudahan pelajaran mereka.

Menentukan supaya murid mempunyai sumber-sumber yang perlu yang perlu unttuk membuat kerja -kerja sekolah mereka, baik di rumah mahupun sekolah.

Mewujudkan alam persekitaran yang sebaik-baik bagi sekolah supaya membolehkan murid mencapai perkembangan kerohanian, akhlak, fikiran dan jasmani.

 

Ahli Jawatankuasa BAKA 2001

 

Pengerusi :

Dr Mohamed Awang

 

Timbalan Pengerusi :

En Othman Talib

 

Setiausaha :

Pn Rogayah Sebli

 

Bendahari :

En Abd Khudus Mohd Naaim

 

Ahli Jawatankuasa :

Dr Tengku Mohamed Tengku Abdul Jalil

Pn Azizah Hj Tengah

En Abd Ghani Ahmad

En Mohd Sharifuddin Yusop

En Bostamam Hassan

Dr Mohd Ibrahim Nazri

Pn Ainun Madziyah Dun (Wakil Guru)

 

 

 

[muqaddimah] [logo] [falsafah] [sejarah] [objektif] [matlamat] [lembaga pengelola] [kemudahan] [jadual harian] [peperiksaan] [prestasi] [pakaian] [mata pelajaran] [yuran] [BAKA] [staf] [takwim SERI] [pelan]