Make your own free website on Tripod.com

Sekolah Rendah Islam ABIM Pusat (SERI)

MOTO SERI

"Pembentukan Insan Soleh"

 

 

 

 

laman web utama abim :

http://www.abim.org.my/

 

 

 

 

 

 

 

 

Muqaddimah

             ABIM telah mengambil insiatif untuk memajukan rancangan pendidikan peringkat rendah dengan menubuhkan Sekolah Rendah Islam (SERI) selari dengan perkembangan TASKI ABIM serta hasrat masyarakat untuk melihat anak-anak mereka terdidik secara Islam.

        Dalam hasrat untuk melihat perkembangan pendidikan rohani,    fizikal, intelektual dan emosi yang seimbang bagi anak-anak muslim, ABIM telah mengambil inisiatif untuk memajukan rancangan pendidikan peringkat rendah dengan menubuhkan Sekolah Rendah Islam (SERI) selari dengan perkembangan pesat Taman Asuhan Kanak-kanak Islam (TASKI) ABIM.

        Sesungguhnya, hasrat murni masyarakat untuk melihat anak-anak muslim terdidik secara Islam akan dapat direalisasikan oleh ABIM, insya Allah.

 

 

 

 

[muqaddimah] [logo] [falsafah] [sejarah] [objektif] [matlamat] [lembaga pengelola]   [kemudahan] [jadual harian] [peperiksaan] [prestasi] [pakaian] [mata pelajaran] [yuran] [BAKA] [staf] [takwim SERI] [pelan]