Make your own free website on Tripod.com

Sekolah Rendah Islam ABIM Pusat (SERI)

MOTO SERI

"Pembentukan Insan Soleh"

 

 

 

laman web utama abim :

http://www.abim.org.my/

 

 

 

 

 

 

 

Matlamat Kurikulum SERI

 

1.  Menyediakan kanak-kanak yang bakal masuk ke alam mukallaf dengan iman, ilmu dan akhlak dan membentuk peribadi muslim sejati untuk mampu menghadapi kehidupan sebenar.

2.  Memperkembangkan roh, akal, emosi dan fizikal selaras dengan tuntutan Islam supaya menjadi generasi yang kukuh teguh zahir dan batin, serta tunduk patuh kepada perintah dan peraturan Ilahi.

3.   Menyediakan asas ketrampilan/kemahiran (psikomotor)mengikut minat dan bakat bagi membolehkan dirinya nanti memilih sesuatu bidang pekerjaan yang sesuai.

4.   Menyediakan bakal belia muslim yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[muqaddimah] [logo] [falsafah] [sejarah] [objektif] [matlamat] [lembaga pengelola]   [kemudahan] [jadual harian] [peperiksaan] [prestasi] [pakaian] [mata pelajaran] [yuran] [BAKA] [staf] [takwim SERI] [pelan]