Make your own free website on Tripod.com

Sekolah Rendah Islam ABIM Pusat (SERI)

MOTO SERI

"Pembentukan Insan Soleh"

 

 

 

laman web utama abim :

http://www.abim.org.my/

 

 

 

 

 

 

 

Objektif Kurikulum SERI

 

    Menyesuaikan dan memupuk sahsiah Islamiah.

    Membekalkan asas kebolehan hidup yang memampukannya untuk menghadapi alam mukallaf.

    Memperseimbangkan dalam diri kanak-kanak tuntutan kerohanian dan kebolehan.

    Menanamkan keimanan di dalam diri generasi muda.

    Memupuk dan mengembangkan minat untuk terus belajar.

    Menekankan nilai Islam dan keikhlasan pada Allah dalam melakukan apa juga tugas dan tanggungjawab.

    Menyediakan pengetahuan asas ketrampilan (psikomotor).

    Menanamkan semangat cinta kepada agama.

 

 

 

 

 

 

 

 

[muqaddimah] [logo] [falsafah] [sejarah] [objektif] [matlamat] [lembaga pengelola]   [kemudahan] [jadual harian] [peperiksaan] [prestasi] [pakaian] [mata pelajaran] [yuran] [BAKA] [staf] [takwim SERI] [pelan]